Keo dán 2 thành phần A&B HE5 - không màu 5 phút khô, trọng lượng 28,4g

Keo dán 2 thành phần A&B HE205 - màu xám 5 phút khô, trọng lượng 56,8g

Facebook Chat
Mở Khung